Sezon İndirimi Devam Ediyor

2019 Sonbahar / Kış

ALIŞVERİŞE BAŞLA

Erkek Gömlek Koleksiyonu

2019 İlkbahar / Yaz

ALIŞVERİŞE BAŞLA

Erkek Triko Koleksiyonu

2019 İlkbahar / Yaz

ALIŞVERİŞE BAŞLA

Yeni Sezon Kadın Koleksiyonu

2019 İlkbahar / Yaz

ALIŞVERİŞE BAŞLA

ÇOK SATANLAR

Tümünü Göster

GANT BÜLTENİ

GANT KAMPANYALARINDAN, İNDİRİMLERİNDEN VE YENİ KOLEKSİYONLARDAN HABERDAR OLMAK İSTİYORUM.

İZİN BEYANI

Ganter Mağazacılık A.Ş. (Gant markası) ve Eren Holding A.Ş., Eren Perakende Satış ve Mağazacılık A.Ş. (Lacoste, Burberry, Nautica, SuperStep, SuperKids, G-Star, Swatch, SanalÇadır markaları) (şirketlerin hepsi birlikte “Eren” olarak anılacaktır), müşterilerinin (“Müşteri”) alışverişleri sırasında ve/veya çeşitli kanal ve yöntemler aracılığıyla verdiği veya ileride vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş bilgilerini (“Bilgiler”) tutmaktadır. Müşteri, Bilgiler’in Eren tarafından toplanmasını ve Müşteri’ye özel kampanya, reklam ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistiki analizler gibi amaçlar için işlenmesini kabul eder. Müşteri, kendisiyle telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan iletişime geçilerek Eren veya Eren’e hizmet veren şirketler tarafından fayda veya satış teklifleri sunulmasına, bilgilendirme yapılmasına izin verir.

Müşteri, Bilgilerin, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Eren adına veri işleyen Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye, Eren’in bayi ve/veya franchise’larına, altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılmasını ve Bilgilerin bu kişilerce söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere işlenmesini kabul etmektedir. Eren, temsil ettiği markalarda geçerli çeşitli avantajlar sunmak üzere müşteri memnuniyeti odaklı program ve uygulamalar oluşturabilir. Müşteri kendi isteğiyle bu programlara dahil olduğunda, bu İzin Beyanı’nda belirtilen tüm koşullar bu program ve uygulamalar için de programların devamı süresince ve sonrasında da geçerli olacaktır.

Bilgilerin işlenmesi ile ilgili Üye’nin hakları nelerdir?

Eren tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını 444 37 36 numaralı telefondan ve mh@erenperakende.com adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Açık Rıza Metni

Eren Perakende olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin Eren Perakende tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.